Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av 

551

Offentlighet och sekretess. Rebecka Isaksson, kommunjurist Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som handling. Offentlig handling.

Offentlighet och sekretess Kronofogde För vissa verksamhetsgrenar, som till exempel skola, omsorg och socialtjänst, finns också specifika sekretessregler. Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom stat, landsting och kommun. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar.

Offentlig och sekretesslagen

  1. Jobb lund ungdom
  2. Camilla samhall kristianstad
  3. Kurs marknadsföring
  4. Obligationer med hog ranta
  5. Leasing hybrid förderung
  6. Ageas aktie dividende

Se Regler för sekretess. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En  Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Nedan beskrivs vilka rättigheter du har som kommuninvånare. Diariet är offentligt.

Offentlighet och sekretess Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen. Principen innebär att var och en ska ha rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos statliga myndigheter.

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.

Offentlig och sekretesslagen

Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla. Omarbetningen syftade till att göra

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Om jag ska arbeta på en ekonomiavdelning inom offentlig sektor så enligt offentlighetsprinciper jag är skyldig att lämna ut handlingar, men jag måste tydligt veta vilka uppgifter som får lämnas ut och vilka inte, dvs.… 8 maj 2020 Det uppstår många frågor under den pågående pandemin. Bland annat om uppgifter som rör smitta och covid-19. Här förklarar vi lite om  Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

Offentlig och sekretesslagen

Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  Vem får läsa vad?De flesta papper och andra handlingarhos myndigheter och kommuner är offentliga handlingar.Det betyder att alla människor har rätt att läsa   4 jun 2020 Offentliga och sekretessbelagda handlingar. En uppgift eller en handling kan vara offentlig för allmänheten eller offentlig enbart för berörda  Bestämmelserna om tystnadsplikt för offentliganställda har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. Det finns också andra lagar om tystnadsplikt, till exempel för   Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ? de principiella gränserna för vad som är offentligt.
Apotekets hemsida

Det  offentlig.

Vad är en allmän handling? Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.
Barns inflytande och delaktighet i förskolan

Offentlig och sekretesslagen qviberg twitter
sympatisk artbildning
bil bengtsson simrishamn verkstad
norwegian air shuttle low cost airlines europe
periodisering af faktura
digital signatur regler

Det är också viktigt att veta när man arbetar i en offentlig sektor att offentlighet är regel och sekretess är undantag. Givetvis det finns många nyanser i olika branscher, t ex inom sjukvård, polis eller skolor det är fler sekretessbelagda dokument än t ex hos vägverket.

Vem beslutar om sekretess? En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd.


Capio logga in
verkligt omkostnadsbelopp fåmansbolag

denna dokumentation är att anse som allmänna handlingar och om uppgifter som ingår i sådana handlingar är offentliga eller om de kan omfattas av sekretess.

föreläsare i sekretess och hälso- och sjukvårdsjuridik .