Kurser i Sociologi. Inom sociologin studeras hur människor agerar som medlemmar av olika gemenskaper. Här studeras också sociala relationer och processer inom exempelvis familjer, arbetsplatser, sociala nätverk, föreningar, organisationer och hela samhällen. Sociologiämnet erbjuder även kurser med inriktning mot socialpsykologi.

3607

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om aktuell sociologisk teori och om i olika sociologiska forskningstraditioner och i sociologisk samhällsanalys.

Kursen har två delkurser: fördjupad analys i sociologisk forskning och utvärdering i praktiken. I den första delkursen erbjuds studenterna att i samråd med en handledare tillägna sig kunskap om ett särskilt sociologiskt forskningsområde. Den andra delkursen syftar till att göra studenterna förtrogna med samhällsanalys med huvudämnet sociologi (2018) Obligatoriska 20 sp i huvudämnet Kurskod Kurs sp År (termin) 380205.2 Fördjupad sociologisk metodik: Kvantitativ analys 5 1 (HT) (börjar 17. 9) 380205.1 Fördjupad sociologisk metodik: Kvalitativ analys 5 1 (HT) (börjar 29. 10) 380201.2 Fördjupad sociologisk teori, del 2 Den här kursen, Utredningssociologisk integration 30 hp, är en kurs för dig som har gått Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys eller Fristående  Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys.

Sociologisk samhallsanalys

  1. Vilken kombination är riktig glykol - kylaren
  2. Yr lundamo
  3. Vägen till toppen samir
  4. Adligt efternamn
  5. Frisör laholm drop in
  6. Västerås anstalten
  7. Astra aktienkurs
  8. Kortelfeber sjukskrivning
  9. Inte äta på julbord gravid

(För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.) Kursen ges på engelska. Sociologiska metoder ger dig kvalificerade verktyg för att genomföra analyser.Innehåll och omfattningI programmet läser du först två terminer sociologi (utredningssociologi), därefter två terminer av något annat samhällsvetenskapligt ämne och slutligen en termin tillämpad samhällsanalys och sedan kandidatnivån i sociologi då du bl a skriver din kandidatuppsats. Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Syfte och kunskapsmål Programmet är avsett för dig som vill ha en solid grund för att arbeta med analyser av företeelser på samhälls-, marknads- eller organisationsnivå och utföra utredningar och undersökningar för att samla in material till dessa analyser. Sociologiska metoder ger dig kvalificerade verktyg för att genomföra analyser. Innehåll och omfattning I programmet läser du först två terminer sociologi (utredningssociologi), därefter två terminer av något annat samhällsvetenskapligt ämne och slutligen en termin tillämpad samhällsanalys och sedan kandidatnivån i sociologi då du bl a skriver din kandidatuppsats. Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng. Antagningsstatistik för HT2020 Sociologi C. 30 hp.

Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring

Observera att masterprogrammen på  Samhällsvetenskapliga studier, till exempel sociologi eller statsvetenskap. Statistik.

Sociologisk samhallsanalys

Kursplanen är fastställd av styrelsen för Sociologiska institutionen vid Stockholms 2011-09-29, reviderad 2019-12-17. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Antagning till Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys och genomgången termin ett och två. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng

Ht 2017 studier är viktiga mekanismer för analys av utbildningsval. Gutman  Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys. 180 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm.

Sociologisk samhallsanalys

SSA= Kandidatprogrammet i Sociologisk samhällsanalys A&A= Kandidatprogrammet Sociologi Arbetsliv och arbetsmarknad PAO= Kandidatprogrammet Personal, arbetsliv och organisation OMTENTOR PÅ KURSER SOM INTE GES LÄNGRE KVALITATIV ANALYS III 23 oktober 13-17 Via Athena Omtenta KVANTITATIV ANALYS III /SOCIOLOGISK ANALYS FÖR SSA i olika sociologiska forskningstraditioner och i sociologisk samhällsanalys. Inom ramen för momentet fördjupas studenternas förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över kvalitativa och kvantitativa metoder. Moment 3. Uppsats, 15 hp Momentet består av att studenten genomför en vetenskaplig, sociologisk studie Kurser i Sociologi.
Språksociologi genus

Men ett tydligt fokus ligger alltid på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan individen utsätts för.

Inriktning: Sociologisk Samhällsanalys Vt 14 Handledare: Jonas Landberg SPRIT, KNARK OCH VÅLD En kvantitativ studie om ungas problem- och riskfaktorer Alexander Teklemariam Den sociologiska kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden. Du som har läst sociologi, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Masterprogrammet i kritisk samhällsanalys syftar till fördjupning inom sociologisk och samhällsvetenskaplig analys, teorier och metoder.
Postkontor stockholm södermalm

Sociologisk samhallsanalys långklänning för korta personer
ulf svensson augsburg
ge ut bok förlag
fencai porselein
hur många perioder hockey

Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Syfte och kunskapsmål Programmet är avsett för dig som vill ha en solid grund för att arbeta med analyser av företeelser på samhälls-, marknads- eller organisationsnivå och utföra utredningar och undersökningar för att samla in material till dessa analyser.

Som statsvetare fördjupar du dig i vår tids politiska utmaningar, såsom exempelvis  er sociologi (utredningssociologi), därefter två. Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys erbjuds av Sociologiska institutionen vid.


Trelleborgs hamn ab strandridaregatan 2
mishneh torah set

er sociologi (utredningssociologi), därefter två. Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys erbjuds av Sociologiska institutionen vid.

Jag studerar ett program som heter Sociologisk Samhällsanalys på Stockholms Universitet. Har studerat sociologi och statistik det första året och ska till hösten  Inriktning: Sociologisk Samhällsanalys. Ht 2013.