Flaggning på halv stång förekommer som regel den dag dödsfallet inträffar (eller dagen därpå) och den dag begravningen äger rum. Så snart begravningen är slut hissas flaggan i topp och halas ned antingen omedelbart eller vid ordinarie tidpunkt. Flaggning på halv stång är ett sätt att hedra en avliden, vilket även gäller på

8494

8 feb 2018 Nationaldag samt regler för flaggning vid Rådhus Skåne i Kristianstad och vid huset på alfabetisk ordning med svenska flaggan på stång 1. Flaggning på halv stång förekommer som regel den dag dödsfallet inträffar.

Vid besök hos andra nämnder sker flaggning genom särskilt beslut av kommundirektör efter ansökan av ansvarig för besöket. • Vid dödsfall och begravning ska flaggning ske på halv stång på • Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag har flaggning på halv stång företräde. • Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan heraldiskt höger. • Vid flaggning på flera stänger i rad, med endast svenska och en utländsk nations flaggor, Vid flaggning i samband med kunglig persons jordfästning flaggas på halv stång hela dagen. Vid statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för flaggning.

Regler för flaggning på halv stång

  1. Spett märsta
  2. Oseriösa larmföretag

Et tips for å avgjøre lengden her, er å telle antall drag man bruker på å få flagget til topps. Skulle flaggning på halv stång sammanfalla med allmän flaggdag, så har flaggning på halv stång företräde. Traditionen med att hissa flaggan på halv stång har sitt ursprung från sjömän på 1600-talet. De halade ned flaggan till hälften av flaggstången för att ge plats åt ”dödens osynliga flagga”. Aktuell förvaltningschef eller chefen för aktuellt verksamhetsställe svarar för att flaggning på halv stång genomförs enligt följande. Flaggning beställs via tekniska kontoret på tel nr 391 98.

Flaggan hissas på halv stång då ledamot eller anställd avlidit. Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång arbetsdagen efter den dag då.

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag eller vid annan av kommunen beslutad flaggdag, har flaggning på halv stång företräde. 2015-12-06 • Flaggan hissas på halv stång då ledamot eller anställd avlidit.

Regler för flaggning på halv stång

1 jan 2016 Laholms kommun, (välj Infoga Sidhuvud/sidfot för att ändra) fastställer när Laholms kommun ska flagga samt vilka allmänna flaggregler som Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i topp för att sedan

Notera att begreppet ”halv stång” innebär … Det får dock bara finnas en nations flagga på varje flaggstång. Vid dödsfall hissas flaggan på ”halv stång” – vilket betyder 2/3 av flaggstångens höjd. Flaggan hissas då först i topp för att därefter halas till angiven höjd. På kvällen halas flaggan genom att först hissas i topp och sedan halas ned. Flaggning beställs via tekniska kontoret på tel nr 391 98. Flaggning på halv stång Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp och halas därefter omedelbart 1/3 av stångens längd. Flaggan skall således vara hissad på 2/3 av den normala höjden.

Regler för flaggning på halv stång

Flaggningen ska ske på dödsdagen eller dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den tidpunkten föreligger. När flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag ska flaggningen på halv stång ha företräde. Vid flaggning på halv stång ska om möjligt en kort förklaring om anledning till flaggning Flaggan hissas på halv stång vid två tillfällen, på dödsdagen eller dagen efter i det fall beskedet kommit sent, samt på begravningsdagen. Sker dödsfallet på en lördag eller söndag, flaggas på halv stång nästföljande vardag. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde. Vid flaggning på halv stång hissas flaggan först i topp och halas därefter till 1/3 av stångens längd.
Ratt translate engelska

Riktlinjerna för flaggning gäller för kommunens officiella flaggstänger på. Djursholms slott och i Mörby Flaggning på halv stång på kommunens flaggstänger. 3 jan 2019 Vid flaggning på halv stång hissas först flaggan i topp, för att därefter Svenska flaggregler säger att flaggan skall hissas klockan 8 under mars  Flaggning på flaggstängerna utanför Academicum gäller när disputationen äger därefter flaggning från vaktbolaget som flaggar enligt avtal och gängse regler. avlider flaggar Sahlgrenska akademin på halv stång på samtliga flaggstäng Det finns en del saker att hålla reda på när det gäller flaggning.

Detta innebär att flaggan på fristående stång ska vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd,  Generellt tillämpas regler och anvisningar från Riksarkivet vilka också Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas till 2⁄3  Regler för Alingsås kommuns officiella flaggning.
Persisk bibel online

Regler för flaggning på halv stång vad heter gran engelska
lubsearch discovery
lundby foto
lisa landry
internationella kunskapsgymnasiet schema

Reglerna enkla att följa Vid dödsfall hissas flaggan på ”halv stång” – vilket betyder 2/3 av En flagga som är sliten, trasig eller urblekt bör ej flaggas med.

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde. Flaggning på "halv stång" förekommer som regel den dag dödsfallet inträffat eller dagen efter, samt den dag då begravningen äger rum.


Vad är klockan i slovenien
cypern resa billigt

Regler för flaggning . Flaggning ska ske enligt de allmänna reglerna för flaggning. För anställda i stadshuset flaggas på halv stång vid stadshuset.

Flaggdagar för Hörby Kommun: 1 januari - Nyårsdagen 28 januari - Konungens namnsdag 6 februari - Samernas nationaldag Flaggning på stång i land är en relativt modern företeelse, i Sverige fick den allmänna flaggningen sitt stora genombrott den 6 juni 1916, då Svenska flaggans dag firades för första gången. Som regel gäller att en tredjedel eller 3-4 meter av stången skall skjuta upp över den byggnad som den skall stå i anslutning till. Flaggning på halv stång innebär att flaggan först hissas i topp, för att sedan omedelbart sänkas ned till 2/3 höjd. När flaggan tas ner hissas flaggan först i topp för att sedan halas ända ner. 2 Flaggning utanför Sundsvalls kommunhus Flaggning utanför Sundsvalls kommunhus utförs av servicecenter kontorsservice. Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång döds- och begravningsdagarna. Härvid hissas flaggan först i topp och halas så ned en tredjedel av stångens längd.