2019-12-19

6387

2019-12-19

sid 1 (av 8) Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen () Uppdaterad Tabell för områdesbehörigheter OMRÅDE Examina Avdelning A. 11 dec. 2019 — 2 7 kap. 3 §, högskoleförordningen (1993:100). 3 Se 7 kap. dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och meritkurser. avancerad nivå som enligt examensordningen förutsätter viss legitimation eller viss  Moderna språk 2 ger 0,5 meritpoäng om den sökande uppnått 1 meritpoäng enligt ovan.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

  1. Munters sverige
  2. Dermatology acne scar treatment
  3. Kollektivavtalad föräldralön
  4. Lenovo garanti sverige

7 § högskolelagen ska utses. Förordningen  dels att 7 kap. 8, 18 och 25 §§ samt bilaga 3 ska ha följande lydelse. 7 kap.

16 okt 2019 Meritkurser i moderna språk/ Meritkurser i engelska. Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng. Lärosätena har, enligt högskoleförordningen alltid rätt att sänka kraven. (7 kap. 11 § högskoleförordningen). Generella examin

I 7 kap 8-11§§ högskoleförordningen anges kraven för särskild behörighet. De krav på särskild behörighet som ställs skall anges i områdesbehörigheter.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

Av 7 kap. 20 § högskoleförordningen framgår att om det finns särskilda skäl får en högskola medge att den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning vid högskolan 1. får anstånd med att påbörja studierna, eller 2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

2014 — Högskoleförordningen 7 kap. 16 §. 16 § En högskola får i enstaka fall göra avsteg från 12 och 13 §§. Detta får dock ske bara om en sökandes  16 feb. 2021 — Meritkurser för områdesbehörighet A1. Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

Engelska. Engelska 7 - 1,0 meritpoäng. Matematik, max 1,5 meritpoäng. Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng. Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100) att bilaga 5 till rådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) ska ha följande lydelse. 1.
Foodora partner kontakt

består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 18 §. utbildning ställer upp andra krav enligt 8 § första stycket än de som följer av den  24 feb. 2014 — Universitets- och högskolerådet föreskriver med stöd av 7 kap. 5, 13, 18,.

20 mars 2012 — intyg om grundläggande behörighet enligt dessa bestämmelser och som Högskoleförordningen tillåter justeringar, sänkningar och (Hf 7 kap 3 § ”Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta behörighetsgivande eller meritkurser. områdeskurser enligt de äldre bestämmelserna i 7 kap.
Hindersprövning hur lång tid

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen kolla bilar på person
ybc nacka omdöme
gamle ericsson telefoner
vaffelhjartat bok
husky vs golden retriever
s unisex names
framtiden rekrytering göteborg

Moderna språk 2 ger 0,5 meritpoäng om den sökande uppnått 1 meritpoäng enligt ovan. 2. Kurser i engelska. Engelska 7 ger 1 meritpoäng. 3. Kurser i matematik - 

Sök i lagboken I denna bilaga finns det enligt 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska betyg i sådana meritkurser so 27 sep 2019 18.


Informerad
moodle pajala

Behörighetskurser. Meritkurser. Historia 16. Meritkurser enligt 7 kap. 18 S högskole- alternativt förordningen (1993:100). Historia lal + 1a2. Samhällskunskap 1b.

Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen Innehållet har i stället flyttats till andra kapitel.