Och jag tycker inte att den underliggande analysen håller den höga kvalitet som vanligen utmärker Riksbanken. Bedömarna ser underliggande tecken som pekar åt olika håll. Även om det har flera goda sidor förtas de av de underliggande principer som genomsyrar förslaget till program.

4878

underliggande fastighetsvärde om 31 Mkr och genomfördes genom bolagsförvärv. K2A tillträdde fastigheten och erlade köpeskilling den 18 december 2019. (2019-12-13) § K2A avtalade om förvärv av hyresbostäder i Enköping. Förvärvet avsåg två byggnader uppförda 2016 med totalt 140 yteffektiva hyresbostäder och

Driftnettot för fastigheterna uppgår till cirka 10 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda och har tillsammans en uthyrbar area om 22.000 kvadratmeter. Tillträde sker under andra kvartalet 2021. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 277 mkr och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 16 500 kvadratmeter. Samtliga fastigheter har livsmedelsaktörer som ankarhyresgäster. - Corona pandemin har inte påverkat Tre Kronors hyresgäster i någon större grad. Försäljningen baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor och omfattar 7 656 kvadratmeter med hyresintäkter om 8,0 miljoner kronor per år.

Underliggande fastighetsvärde

  1. Nordea support nummer
  2. Vad är bouppteckningsförrättning
  3. Favorit på engelska översättning

Säljare är Profi Fastigheter. 2021-04-12 · Eifab, Eslövs Industrifastigheter AB, ägs av Eslövs kommun sedan 1957. Nu säljs bolaget med ett underliggande fastighetsvärde på 54 miljoner kronor till AB Lomma Tegelfabrik… 7 timmar sedan · Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 91,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 17.600 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 6,1 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 miljoner kronor. Tillträde sker per omgående. 2021-02-25 · Fastigheten i Staffanstorp förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 35 Mkr och tillträde sker i mars 2021.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Eken 14 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar drygt 8 000 kvadratmeter uthyrbar yta och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 295 miljoner kronor.

556860-2188), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr. Nyfosa har samtidigt förvärvat fem fastigheter från Genova med ett underliggande fastighetsvärde om 657 mkr belägna i Uppsala, Norrtälje och Nacka med en  Nu säljs bolaget med ett underliggande fastighetsvärde på 54 miljoner kronor till AB Lomma Tegelfabrik AB. Vid signeringen av avtalet i Eslövs  Emilshus har förvärvat en industri/lagerfastighet i Jönköping om 7 345 m2 med ett underliggande fastighetsvärde om 49 miljoner kronor. Säljare är Kvalitena och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 264 i två transaktioner avtalat om försäljning av fastigheter till ett underliggande värde  Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av en fastighet till ett underliggande fastighetsvärde om 220 MSEK till Tingsön Fastigheter AB. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 66,6 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 103 miljoner  Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54 700 kvm och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,6 miljarder kronor.

Underliggande fastighetsvärde

22 timmar sedan · Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 91,5 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 6,1 miljoner per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 miljoner. Finansiering sker via egna medel och banklån.

I samband med tillträdet av förvärvet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie … Nyfosa har tecknat avtal med bland annat Skånska Industrifastigheter om förvärv av en fastighetsportfölj om nio fastigheter i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 695 MSEK. Fastigheterna har en yta om totalt cirka 37 800 kvadratmeter, varav 68 % är lager/logistik och resterande del kontor, butik och restaurang, med årliga hyresintäkter om 49,4 MSEK. Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK.

Underliggande fastighetsvärde

22 timmar sedan · Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 91,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 600 kronor per kvadratmeter. Det finns potential till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera lokalyta till nya bostäder. Förvärvsavtal tecknades med Bromöllahem avseende fastigheten Lugnet 9, för ett underliggande fastighetsvärde om 15 Mkr med tillträde 1 december 2020. Två 25-åriga hyresavtal har tecknats med Bromölla kommun avseende omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla. Det underliggande fastighetsvärdet är bestämt till 54 miljoner kronor.
Hastighetsbegransning husbil

• Under kvartalet tillträdde Ted Mattsson som Pro - jektutvecklingschef. • Under kvartalet utsågs Erik Ranje till Vice VD och CIO. Därtill utsågs Per-Henrik Karlsson till Ekonomidirektör. The legislative amendment that came into effect in 2003 meant tax free sales of business-related shares. The amendment allows for packaging of real estate in companies where the Fastigheterna har en sammanlagt yta på cirka 28 000 kvadratmeter och ett underliggande fastighetsvärde på 530 miljoner kronor. Cirka 80 procent av lokalerna är uthyrda till Coop.

Årligt hyresvärde: cirka 6,6 Mkr. Genovas förvärv finansieras med en kombination av lån och egna medel. Du kanske även vill läsa om det här. Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 477 Mkr. Tillträdesdag: 31 maj 202 1.
Op 130-07m-405e

Underliggande fastighetsvärde biodlarna schneider
indiskt mål
färgad diesel regler
le canard meaning
man soker kvinna

1 jan 2005 Vad är fastighetsvärde? : En undersökning om hur svenska fastighetsbolag värderar och redovisar förvaltningsfastigheter enligt IAS 40.

till ett underliggande fastighetsvärde av drygt 1,1 miljarder kronor till Hemsö. Det framgår av ett pressmeddelande.


Placera avanza
vad gor man med gamla mynt

Underliggande fastighetsvärde om 115 Mkr. • Hyresvärde om 6 Mkr per år. Nacka . (Sicklaön 393:4). • Underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr. • Hyresvärde 

• Den 21 oktober flyttade Stendörren kontoret till nya ändamålsenliga lokaler i Garnisonen. • Under kvartalet tillträdde Ted Mattsson som Pro - jektutvecklingschef. • Under kvartalet utsågs Erik Ranje till Vice VD och CIO. Därtill utsågs Per-Henrik Karlsson till Ekonomidirektör. Fastigheten omfattar ca 850 kvadratmeter och underliggande överenskomna fastighetsvärde överensstämmer med fastighetens värdering per sista juni 2020. Tango har varit Kvalitenas transaktionsrådgivare och Advokatfirman Glimstedt har varit Kvalitenas legala rådgivare i försäljningsprocessen. Odd Molly förvärvar ytterligare tre lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK 30.3.2021 13.48 · Cision Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter i Båstadsområdet, inklusive snabbväxande self storage-rörelse