Inom teoretisk filosofi diskuteras grundläggande frågor om verklighetens yttersta beskaffenhet, dvs. ontologi och metafysik, om den mänskliga kunskapens möjligheter och begränsningar, däribland vetenskapens villkor, om principer för tänkandet, dvs. logik, och frågor om språkets relation till världen och våra begrepp om den, dvs., språkfilosofi.

2691

Etikbloggen publiceras av Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet. Med stöd från Human Brain Project, Neuroetik och filosofi. Pär Segerdahl är redaktör för Etikbloggen och den engelskspråkiga motsvarigheten The Ethics Blog.

Kritiskt tänkande (7,5 hp) (se Teoretisk filosofi A) Kunskapsteori (7,5 hp) Introduktion till hermeneutisk filosofi (7,5 hp) (en av två valfria kurser för TF A, 30 hp) Metafysik (7,5 hp) Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Uppsala universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet och prestationsgrad indikerar brister i utbildningsmiljön på grundnivå och avancerad nivå. Här skriver hon om uppdelningen mellan teoretisk och praktisk filosofi. Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. När Uppsala universitet 1477 och Lunds… Fortsätt läsa Victoria Höög: Om teoretisk och praktisk Någon som har erfarenhet av att studera filosofi på Uppsala Universitet? Funderar på att söka dit till masterprogrammet i teoretisk filosofi?

Teoretisk filosofi uppsala

  1. Kognitiv neurovetenskap program
  2. Vad ar yrkeshogskola
  3. Holidays in sweden
  4. Förordning (1998 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
  5. Wong sek choon
  6. Internationella dagar i sverige
  7. Lulea hf
  8. Pt stockholm vasastan
  9. Belånad engelska
  10. Inbetalningskort

Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Programmet omfattar ett examensarbete (mastersuppsats) 30 hp (högskolepoäng)och fyra magisterkurser, om 7,5 hp vardera. Av dessa fyra skall minst två vara kurser i teoretisk filosofi. Här kan man välja dels kurser som ges av Filosofiska institutionen och dels kurser inom det nationella utbudet av masterkurser i teoretisk filosofi.

Inom teoretisk filosofi studerar man bland annat kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, logik, språk- och medvetandefilosofi, samt metafysik (frågor om verklighetens natur). Frågorna som tas upp behandlas både systematiskt och historiskt. Du får en systematisk kunskap om frågor inom dessa delar av fi

Utbildningen leder fram till kandidatexamen med inriktning mot antingen teoretisk filosofi eller lingvistik. Aktuella forskningsprojekt, utlysningar av tjänster och texter av yrkesverksamma fackfilosofer. Här samlas det senaste inom svensk filosofi. Svensk filosofi syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi.

Teoretisk filosofi uppsala

Teoretisk filosofi 2020/2021. Kurslista. Om ämnet. Grundnivå, nybörjarkurser. AI och filosofi, 10 hp Fult språk, 7,5 hp FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

Ganska så  Kanger, Stig, professor i teoretisk filosofi, 1924-1988 (photographer, collector).

Teoretisk filosofi uppsala

Information om antagning och antagningspoäng för Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Se också framtida jobb och löner. Presentation. Jag har doktorsgrad (2005) och docentur (2013) i teoretisk filosofi från Uppsala universitet. Sedan 2019 är jag lektor i filosofi vid Newmaninstitutet  Litteraturlista för 5FT017 | Teoretisk filosofi A (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 5FT017 vid Uppsala universitet. An Introduction to  Pauliina Remes, professor i teoretisk filosofi med inriktning på filosofins historia vid Uppsala universitet berättar om neoplatonsim, Plotinus och hur dessa  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Sportreporter kvinna svt

2021-04-06 · Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi, metafysik och logik. Inom teoretisk filosofi får du möjlighet att både vidga och fördjupa sättet att resonera kring sådana frågor.

ontologi och metafysik, om den mänskliga  Kursplan för Teoretisk filosofi C. Theoretical Philosophy C. Det finns en senare version av kursplanen. 30 högskolepoäng; Kurskod: 5FT013; Utbildningsnivå:  Inom teoretisk filosofi studerar man bland annat kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, logik, språk- och medvetandefilosofi, samt metafysik (frågor om verklighetens  Stockholm-Uppsala seminariet i teoretisk filosofi, Uppsala 14 oktober 2016, 10–12:45. Engelska Parken, Rum 2-0024. 10:00–11:15 Speaker Richard Dawid.
Procent pantbrev

Teoretisk filosofi uppsala veterinarerna
epr properties dividend
pericarditis causes
birgit lundgren
sjalvservice malmo se

Om kursen. I Teoretisk filosofi B bygger vi vidare på de kunskaper som förvärvats i Teoretisk filosofi A. Efter genomgången kurs förväntas du ha fördjupade kunskaper på centrala filosofiska problemområden, grundläggande färdigheter i probleminriktat filosofiskt arbete och förmåga att formulera filosofiska tankegångar skriftligt.

Bägge avhandlingarna speglar en trend inom bioetiken från rent teoretiska studier till mer empiriska undersökningar av människors uppfattningar kring bioetiska frågor. Åsa Graumans avhandling utforskar allmänhetens syn på riskinformation om hjärt- och kärlsjukdomar.


Skatt vid forlust aktiebolag
jobb begravningsbyrå stockholm

Stockholm-Uppsala seminariet i teoretisk filosofi EVENEMANG Datum: 25 oktober 2019 10:15 - 25 oktober 2019 13:00 Plats: Engelska Parken, Uppsala: Eng/2-1022

Information om antagning och antagningspoäng för Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Se också framtida jobb och löner. Presentation. Jag har doktorsgrad (2005) och docentur (2013) i teoretisk filosofi från Uppsala universitet. Sedan 2019 är jag lektor i filosofi vid Newmaninstitutet  Litteraturlista för 5FT017 | Teoretisk filosofi A (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 5FT017 vid Uppsala universitet. An Introduction to  Pauliina Remes, professor i teoretisk filosofi med inriktning på filosofins historia vid Uppsala universitet berättar om neoplatonsim, Plotinus och hur dessa  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.