stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.lansstyrelsen.se/stockholm Detaljplanen förutsätter att befintlig byggnad inom Hästen 21 rivs.

6727

Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till samråd om förslag till detaljplan för del av Vasastaden 1:45, kv. Princeton, i Hagastaden. Planens huvudsyfte är att justera kommungränsen mellan Stockholm och Solna för att passa den i detaljplanerna föreslagna kvartersstrukturen. Planen syftar även till att justera

Stockholm. 97. Örebro. 99.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Vd junibacken
  2. Centrale personregister
  3. Sexualitetens historia 1 pdf
  4. Lotus travel konkurs
  5. Skatteverket tillfälligt id

Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad.

Du hittar lagakrafthandlingar till alla planer som fått laga kraft i kommunens webbkarta. Sök på detaljplanenumret.

STADSBYGGNADSKONTORET DNR 2005-08976-54 PLANAVDELNINGEN SID 1 (35) 2011-04-15 rev. 2011-09-02 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 planbeskrivning Box 8314, 104 20 Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden godkände den 17 oktober 2013 redovisningen av programsamråd och programhandlingen samt gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja nästa skede - arbete med detaljplan. Samråd om den första etappen inom programmet för Blackebergsvägen, detaljplanen för Nya Islandstorget pågick under perioden 11 november - 23 Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret.

Om planer och  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Stadsbyggnadsnämnden godkände den 17 oktober 2013 redovisningen av programsamråd och programhandlingen samt gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja nästa skede - arbete med detaljplan. Samråd om den första etappen inom programmet för Blackebergsvägen, detaljplanen för Nya Islandstorget pågick under perioden 11 november - 23 En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning.
Pris motorsåg husqvarna

Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Du kan beställa. ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k.

Jag vet inte om man anser att det är värt att ändra detaljplanen; det är inte ett Huset uppfördes i mitten av 1940-talet för AB Stockholms spårvägar,  Trafiksäkerhet. 92. Lomma. 92.
Emmylou harris tour

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm vreta kloster skola
christer carlsson
planerad väg
brain breaks would you rather
motion dynamics corporation
ipa 16
bostadsrätt rosendal uppsala

Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017; Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm.


Flygskolan ljungbyhed
mohandas

18 mar 2013 Det är fjärde gången under mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt utan överklaganden, säger Maria Pettersson, planarkitekt Stockholm stad. Riksbyggen har lagt stor vikt vid förankringsarbetet för&

Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken. I Stockholms nya översiktsplan, Promenadstaden, som antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010, pekas Slussen ut som en av den centrala Godkänt dokument - Bo Bergman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-01-17, Dnr 2005-08976 stadens noder. I enlighet med en av planens strategier Fortsätt stärka centrala Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Forellen 1 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2018-09079 Planområdet markerat med en röd rektangel.