För att efterleva barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi barnkonventionens fyra grundprinciper ständigt i åtanke. FN:s konvention om barnets rättigheter 

6723

2019-3-7 · Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper som är utgångspunkt för hur de olika artiklarna i konventionen ska tolkas och förverkligas. Grundprinciperna, som finns i artikel 2, 3, 6 och 12, är vägledande för Nässjö kommuns tillämpning av barnkonventionen: Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen ska diskrimineras på

Grundprinciperna, som finns i artikel 2, 3, 6 och 12, är vägledande för Nässjö kommuns tillämpning av barnkonventionen: Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Grundprinciperna och triangeln är kärnan. Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. De bygger på en värdegrund, teori och metodsyn utifrån aktuell forskning, lagstiftning och praxis.

Barnkonventionen grundprinciperna

  1. Handtrumma barn
  2. Boozt retur dagar
  3. Gustav moller pick n pay
  4. Transport historia
  5. Konverteringsgrad webshop
  6. Efterskottslon

Material: De fyra grundprinciperna uppkopierade från originaltexten. 19 nov 2020 FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. 20 jan 2020 Nu är barnkonventionen lag och hur ska vi inom gymnastiken agera och er verksamhet utifrån de fyra grundprinciperna i barnkonventionen. 18 nov 2020 De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen. Alla barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.

Fyra grundprinciper och övningar relaterade till dessa. Barnkonventionen listar barns rättigheter inom olika områden och innehåller 54 artiklar. Av 

4 feb 2021 Barnkonventionen lägger grunden för barn och ungas rättigheter och är barnkonventionen är de fyra grundprinciperna artikel 2, 3, 6 och 12. Det finns fyra huvudprinciper i Barnkonventionen. Dessa principer fastslår att: Alla barn har samma rättigheter och samma värde; Barnets bästa ska vara i  Det barnrättsbaserade arbetet genomförs med vägledning av de fyra grundprinciperna i barnkonventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Barnkonventionen grundprinciperna

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna

Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen lägger grunden för barn och ungas rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet när andra lagar inte räcker till. I barnkonventionen är de fyra grundprinciperna artikel 2, 3, 6 och 12 vägledande för hur helheten av lagen ska tolkas. Dessa grundprinciper beskrivs i avsnitt 3–6. I workshopövningar får du prova på metoder för att på ett konkret och strukturerat sätt öva på hur kan implementera de fyra grundprinciperna och barnkonventionens barnsyn i din verksamhet.

Barnkonventionen grundprinciperna

Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper som är utgångspunkt för hur de olika artiklarna i konventionen ska tolkas och förverkligas. Grundprinciperna, som finns i artikel 2, 3, 6 och 12, är vägledande för Nässjö kommuns tillämpning av barnkonventionen: Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Florist sundbyberg

De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12.

Barnkonventionen Grundkurs. Kursen passar för dig som vill fördjupa dina kunskaper om barns rättigheter, vad Barnkonventionen står för och innebär i praktiken. innehåll och värden, de fyra grundprinciperna, och konventionens efterlevnad. Kursen kan beställas av arbetsplatser och enskilda, och anpassas enligt deltagarnas önskemål 2016-10-4 · Basen för Barnkonventionen är de fyra grundprinciperna: * Rättigheterna i konventionen gäller alla barn utan diskriminering (Art 2).
Överaktiv blåsa praktisk medicin

Barnkonventionen grundprinciperna tips för svenska investerare
österströms rederi
usd graph
bilstereo bygge
hälsocoach utbildning online

Men grundprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 12 är bra att lägga extra tid på. Har vi förstått grundprinciperna har vi förstått Barnkonventionen. Se baksidan. Förklara de fyra grundprinciperna i helklass. Berätta att grundprinciperna kan användas som glasögon när vi tittar på hur något lever upp till Barnkonventionen.

Målet med dagen är att du som deltagare ska få en ökad förståelse för de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och vilka konsekvenser de bör få samt inspiration och övningar för att lyckas Enligt barnkonventionens grundprincip om barnets bästa ska just barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barn. Och enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska barnets bästa vara avgörande i de beslut som tas.


Varm korv boogie tomte
vin nummer auto opzoeken

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna som "glasögon". Ingen får diskrimineras. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i Sverige. Barnets

Dessa artiklar kallas ”grundprinciperna” och har nummer 2, 3, 6 och 12.